De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.praktijkdieuwertje.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website praktijkdieuwertje.nl staat onder beheer van Praktijk Dieuwertje de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.praktijkdieuwertje.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Praktijk Dieuwertje zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Praktijk Dieuwertje, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 1. Disclaimer
  Praktijk Dieuwertje is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 1. Bestellingen
  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Praktijk Dieuwertje.
 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Praktijk Dieuwertje kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Praktijk Dieuwertje denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  4. Gegevens verstrekken aan derden
   Gegevens die door de klant aan Praktijk Dieuwertje zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Praktijk Dieuwertje verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Praktijk Dieuwertje kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Praktijk Dieuwertje voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.